0 0,00 

Slavica Wratislaviensia | tom CLV | Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen


Kolejne, dziesiąte, „Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich” zostały zadedykowane wieloletniej redaktorce serii „Slavica Wratislaviensia” profesor Milicy Jakóbiec-Semkowowej z okazji jej siedemdziesiątych urodzin. Publikacja jest zbiorem artykułów, będących plonem konferencji poświęconej motywowi snu w literaturach słowiańskich. Materiał podzielono na trzy części — literatury południowo-, wschodnio- i zachodniosłowiańskie. Autorzy analizowali zagadnienia snu w koncepcji artystycznej wielu pisarzy i poetów słowiańskiego kręgu kulturowego. Zajęli się m.in. snem w literaturze barokowej, przestrzenią oniryczną w romantyzmie i literaturze współczesnej, marzeniem sennym i jego funkcją narracyjną, przeżyciami z pogranicza snu i jawy, snem o odrodzeniu narodowym, emigracyjnymi snami na jawie.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
0137-1150
Liczba stron
432
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2012
https
//wuwr.pl/swr/issue/view/236

O redaktorach

Slavica Wratislaviensia | tom CLV | Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen

Ewa Komisaruk

Doktora habilitowana, profesora Uniwersytetu Wrocławskiego
Zainteresowania naukowe: literatura i kultura rosyjska XX wieku z perspektywy gender studies, urban studies, sound studies, memory studies.

Więcej o redaktorze
Slavica Wratislaviensia | tom CLV | Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen

Miłosz Bukwalt

Doktor Zainteresowania: literatury południowosłowiańskie w kluczu komparatystycznym, kultura tradycyjna Słowian w ujęciu porównawczym, literatura w perspektywie psychologii i psychiatrii humanistycznej, polemologia, erotyzm w literaturze i malarstwie, teoria groteski i absurdu, problematyka mortualna w literaturze i sztukach pięknych, literatura wobec zła, Holocaust na ziemiach południowosłowiańskich, kategoria piętna, obcości i inności na gruncie socjologii, antropologii społecznej i kulturowej, antropologia medyczna, poetyka żywiołów.

Więcej o redaktorze
Slavica Wratislaviensia | tom CLV | Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen

Tadeusz Klimowicz

Profesor doktor habilitowany
Spełniony rusycysta piszący o literaturze i kulturze rosyjskiej ostatnich stu kilkudziesięciu lat. Niespełniony bohemista, czechofil. Po drodze kierownik Zakładu Lit. i Kultury Rosyjskiej, z-ca dyr. IFS, prodziekan Wydz. Filologicznego, dyrektor IFS.O mnie. Przyspieszony kurs dojrzewania przeszedłem na studiach. Raczej nie na Grodzkiej (IFS), raczej na Pocztowej (ITD).

Więcej o redaktorze