0 0,00 

Marek Hałub

Marek Hałub

Profesor doktor habilitowany

Filolog, germanista, członek Rady Naukowej czasopism „Arbitrium” i „Studia Germanistica”, współwydawca serii naukowych „Germanica Wratislaviensia” i „Śląska Republika Uczonych”, autor ponad 100 publikacji naukowych, organizator i współorganizator wielu międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych w Polsce i Niemczech.

Więcej informacji

Powrót