0 0,00 

Eugeniusz Tomiczek

Eugeniusz Tomiczek

Profesor

Zainteresowania naukowe: językoznawstwo kontrastywne, socjolingwistyka, grzeczność językowa, polski i niemiecki system adresatywny, glottodydaktyka, gramatyka komunikatywna, akty mowy.

Więcej informacji

Powrót