0 0,00 

Germanica Wratislaviensia | tom 142 | Sichten – Belegen – Vermitteln

45,00  Kup książkę

[omnibus_price_message id="2279" strip_tags="yes"]


W części literaturoznawczej 142 tomu „Germanica Wratislaviensia” znajdziemy analizy tekstów niemieckojęzycznych, począwszy od XIX w., a skończywszy na literaturze współczesnej. Analizy obejmują teatr, wydarzenia związane z obecnością utworów scenicznych w przestrzeni publicznej i politycznej, znaczenie Wrocławia w dziewiętnastowiecznym dyskursie germanistycznym, literaryzację Śląska oraz problematykę konfliktów pokoleniowych i międzykulturowych we współczesnej prozie niemieckojęzycznej. Część językoznawcza podejmuje problematykę badań genologicznych, uwzględniających gatunki tekstów pisanych i mówionych. Przez językoznawców poruszone zostały również zagadnienia leksyki i składni języka niemieckiego oraz leksykografii. W centrum ich zainteresowań badawczych znalazła się także metafora jako narzędzie gier językowych. W jednym z artykułów zaproponowano model kontrastywnej analizy języków. W obszarze badań językoznawczych zaprezentowanych w najnowszym tomie czasopisma pojawia się też ustna komunikacja ukierunkowana na przekazywanie wiedzy w przestrzeni akademickiej oraz aspekty tłumaczenia niemieckich złożeń leksykalnych. W publikacji obecne są także teksty kulturoznawcze koncentrujące się na aktualnych kwestiach kultury pamięci niemieckich twórców pochodzenia tureckiego i stosunków polsko-niemieckich.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
0435-5865
Liczba stron
396
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2017

O redaktorach

Germanica Wratislaviensia | tom 142 | Sichten – Belegen – Vermitteln

Anna Małgorzewicz

Doktora habilitowana, profesora UWr
Zainteresowania badawcze: translatoryka, translo- i glottodydaktyka, psycholingwistyka, językoznawstwo kognitywne.

Więcej o redaktorze
Germanica Wratislaviensia | tom 142 | Sichten – Belegen – Vermitteln

Iwona Bartoszewicz

Profesora doktora habilitowana
Zainteresowania naukowe, początkowo problematyką frazeologiczno-paremiologiczną, później politolingwistyczną zaowocowały prowadzonymi w latach 1994–2003 badaniami tekstów publicystycznych oraz dokumentów politycznych, dotyczących relacji polsko-niemieckich. Jest pierwszą polską germanistką, która jako językoznawczyni zajęła się problematyką retoryczno-argumentacyjną i wypracowała wynikającą z tego profilu badawczego oryginalną metodę analizy tekstów użytkowych.

Więcej o redaktorze
Germanica Wratislaviensia | tom 142 | Sichten – Belegen – Vermitteln

Marek Hałub

Profesor doktor habilitowany
Filolog, germanista.

Więcej o redaktorze
Germanica Wratislaviensia | tom 142 | Sichten – Belegen – Vermitteln

Tomasz Małyszek

Profesor zwyczajny, doktor habilitowany

Więcej o redaktorze