2 70,00 

Małgorzata Stochmal

Małgorzata Stochmal

Doktora

Adiunktka w Zakładzie Socjologii Bezpieczeństwa i Edukacji UWr, członkini Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych UWr.

Zainteresowania naukowe: socjologia grup dyspozycyjnych, społeczna praktyka służb ratowniczych, socjologia bezpieczeństwa, Państwowa Straż Pożarna, metodyka oceny ryzyka i zagrożeń, socjologia zarządzania kryzysowego, Nauka–Technika–Społeczeństwo.

Więcej informacji

Powrót