0 0,00 

Forum Socjologiczne | tom 10 | Społeczne konteksty bezpieczeństwa

45,00  Kup książkę
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni:
45,00 zł

Podjęta problematyka bezpieczeństwa, analizowana z perspektywy nauk społecznych, stała się wymuszonym przez rzeczywistość a poprzez to coraz popularniejszym polem badawczym. Przyczyn tego należy szukać, po pierwsze, w samej rzeczywistości społecznej. Obecne w niej różnorodne zagrożenia, jak (między innymi) trwające wojny, ataki terrorystyczne, zagrożenia klimatyczne, epidemie czy kryzysy finansowe mają swój wspólny mianownik, który można definiować jako „społeczeństwo ryzyka” lub jako kulturę strachu. Po drugie, istotność sfery bezpieczeństwa wzrasta ze względu na aspekt prognostyczny. Zagrożenia mają często charakter potencjalny, niezrealizowany a jednocześnie cechują się znacznym wpływem na zmiany społeczne już tu i teraz. Trzeciej przyczyny rozwoju badań nad społecznymi kontekstami bezpieczeństwa należy szukać w samej teorii socjologicznej (zwłaszcza nurt funkcjonalny i nurt konfliktu), jak i analizie (modelowej) systemów i struktur społecznych .
Socjologiczna refleksja nad bezpieczeństwem stała się od samego początku jednym z istotniejszych kierunków badawczych, podejmowanych przez badaczy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Stąd zrodził się pomysł przygotowania numeru tematycznego „Forum Socjologicznego”, o tytule „Społeczne konteksty bezpieczeństwa”. Prezentowane w tomie artykuły są pochodną referatów i dyskusji konferencyjnych, jakie w maju 2019 roku odbyły się w ośrodku wrocławskim w trakcie cyklicznej XXX Międzynarodowej Konferencji Naukowej Socjologia grup dyspozycyjnych. Pomiędzy teorią nauk społecznych a praktyką (Wrocław, 9-10 maja) oraz podczas XVII Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym Ja, My, Oni? Podmiotowość, tożsamość, przynależność (Wrocław, 11-14 września). Data opublikowania tego numeru „Forum Socjologicznego” zbiegła się także z X-leciem funkcjonowania Zakładu Socjologii Grup Dyspozycyjnych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
2083-7763
Liczba stron
268
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2019

O redaktorach

Forum Socjologiczne | tom 10 | Społeczne konteksty bezpieczeństwa

Jan Maciejewski

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego
Zainteresowania naukowe: socjologia grup dyspozycyjnych, socjologia wojska, socjologia bezpieczeństwa, studia bezpieczeństwa, system bezpieczeństwa, zmiany i rozwój publicznego sektora bezpieczeństwa, analiza organizacyjna i zawodowa w systemie bezpieczeństwa, przywództwo i zarządzanie bezpieczeństwem.

Więcej o redaktorze
Forum Socjologiczne | tom 10 | Społeczne konteksty bezpieczeństwa

Małgorzata Stochmal

Doktora
Zainteresowania naukowe: socjologia grup dyspozycyjnych, społeczna praktyka służb ratowniczych, socjologia bezpieczeństwa, Państwowa Straż Pożarna, metodyka oceny ryzyka i zagrożeń, socjologia zarządzania kryzysowego, Nauka–Technika–Społeczeństwo.

Więcej o redaktorze
Forum Socjologiczne | tom 10 | Społeczne konteksty bezpieczeństwa

Piotr Pieńkowski

Doktor
Zainteresowania naukowe: socjologia bezpieczeństwa, socjologia ryzyka, socjologia cywilizacji, socjologia polityki.

Więcej o redaktorze