0 0,00 

Współdziałanie grup dyspozycyjnych w militarnym, paramilitarnym i cywilnym systemie


Bezpieczeństwo i jego stan lokuje się w komunikacji społecznej w każdym wymiarze, albowiem problemy z nim związane urosły w dzisiejszych czasach do rangi ważnego zagadnienia związanego z podstawowymi potrzebami człowieka, zrównanymi z potrzebami egzystencjalnymi.
W niepewnych obecnych czasach pojawiają się różne zagrożenia o charakterze społeczno-demograficznym oraz takie, które wynikają z postępującej globalizacji i rozwoju cywilizacyjnego. Stąd wynika naturalny imperatyw formowania się specjalistycznych zawodowych, ale i ochotniczych struktur, które stanowiłyby nowoczesną organizację przeciwdziałania zagrożeniom i ich skutkom. Jako takie struktury jawią się grupy dyspozycyjne: militarne, paramilitarne, cywilne i ochotnicze. Problematyka współdziałania grup dyspozycyjnych skupia uwagę wielu uczestników, obserwatorów i badaczy życia publicznego zawiązanego z bezpieczeństwem państwa w różnych aspektach. Najnowsza monografia grup dyspozycyjnych przedstawia zbiór pokonferencyjnych artykułów z naukowej konferencji międzynarodowej organizowanej przez Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. kierowany przez profesora Jana Maciejewskiego.
Prezentowana książka jest kompendium aktualnej wiedzy z zakresu współdziałania grup dyspozycyjnych w systemie bezpieczeństwa państwa, wyznaczonej przez uznanych badaczy problematyki bezpieczeństwa. W monografii znajdują się interesujące artykuły oraz wyniki badań zachęcające do dalszych analiz i rozwoju socjologii grup dyspozycyjnych w kraju i za granicą.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISBN
978-83-229-3486-9
Format
e-book
Rok wydania
2015

O autorach

Współdziałanie grup dyspozycyjnych w militarnym, paramilitarnym i cywilnym systemie

Jan Maciejewski

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego
Zainteresowania naukowe: socjologia grup dyspozycyjnych, socjologia wojska, socjologia bezpieczeństwa, studia bezpieczeństwa, system bezpieczeństwa, zmiany i rozwój publicznego sektora bezpieczeństwa, analiza organizacyjna i zawodowa w systemie bezpieczeństwa, przywództwo i zarządzanie bezpieczeństwem.

Więcej o autorze
Współdziałanie grup dyspozycyjnych w militarnym, paramilitarnym i cywilnym systemie

Małgorzata Stochmal

Doktora
Zainteresowania naukowe: socjologia grup dyspozycyjnych, społeczna praktyka służb ratowniczych, socjologia bezpieczeństwa, Państwowa Straż Pożarna, metodyka oceny ryzyka i zagrożeń, socjologia zarządzania kryzysowego, Nauka–Technika–Społeczeństwo.

Więcej o autorce