0 0,00 

Maciej Herbut

Maciej Herbut

Doktor

Wykładowca na kierunku Political Science UWr. Zajmuje się studiami nad teoriami stosunków międzynarodowych oraz bezpieczeństwem, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej, amerykańskiej oraz rosyjskiej polityki zagranicznej. W Instytucie Politologii prowadzi zajęcia z m.in. historii współczesnej, terroryzmu, cyberbezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa energetycznego.

Więcej informacji

Powrót