0 0,00 

Andrzej Czajowski

Andrzej Czajowski

Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny

Profesor nadzwyczajny Instytutu Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego i Zakładu Systemów Politycznych i Komunikacji Społecznej Wydziału Politologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

Więcej informacji

Powrót