0 0,00 

Georgia and Moldova in the Context of Russian Imperialistic Foreign Policy


Wieloaspektowy i kompleksowy obraz, podparty koncepcjami teoretycznymi, ukazujący rolę Rosji w polityce małych państw, szczególnie w kontekście ich bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego.
Prezentowaną książkę tworzą artykuły napisane przez badaczy z Gruzji, Mołdawii i Polski. Jej celem jest przedstawienie powiązań pomiędzy aktywnością Rosji na arenie międzynarodowej a polityką zagraniczną i wewnętrzną Gruzji i Mołdawii. W zbiorze autorzy pochylają się nad relacjami między wewnętrznymi determinantami polityki zagranicznej Gruzji i Mołdawii a uwarunkowaniami zewnętrznymi, skupiając się przede wszystkim na mocarstwowej polityce Federacji Rosyjskiej. Podjętą problematykę badacze analizują w szeroko ujętej perspektywie, ukazując zależności pomiędzy kontekstem historycznym i kulturowym poszczególnych państw a ich kondycją gospodarczą i sytuacją geopolityczną.
Powrót

Specyfikacja techniczna

ISBN
978-83-229-3544-6
Liczba stron
208
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2017

O redaktorach

Georgia and Moldova in the Context of Russian Imperialistic Foreign Policy

Andrzej Czajowski

Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny
Profesor nadzwyczajny Instytutu Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego i Zakładu Systemów Politycznych i Komunikacji Społecznej Wydziału Politologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

Więcej o redaktorze
Georgia and Moldova in the Context of Russian Imperialistic Foreign Policy

Maciej Herbut

Doktor
Zajmuje się studiami nad teoriami stosunków międzynarodowych oraz bezpieczeństwem, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej, amerykańskiej oraz rosyjskiej polityki zagranicznej.

Więcej o redaktorze
Georgia and Moldova in the Context of Russian Imperialistic Foreign Policy

Renata Kunert-Milcarz

Doktora
Zainteresowania naukowe: nauka o polityce, integracja europejska, stosunki międzynarodowe.

Więcej o redaktorze