0 0,00 

Luiza Rzymowska

Luiza Rzymowska

Doktora habilitowana

Kierowniczka Zakładu Współczesnego Języka Polskiego IFP UWr. oraz specjalności Retoryka stosowana. Członkini Zespołu Retoryki i Komunikacji Publicznej w Radzie Języka Polskiego przy Prezydium PAN.

Interesuje się:

  • retoryką we wszystkich jej kontekstach i wszelkiego rodzaju twórczością oratorską;
  • filozofią, zwłaszcza filozofią języka, fenomenologią, filozofią egzystencjalizmu i personalizmu;
  • psychologią, szczególnie psychologią analityczną i humanistyczną;
  • kulturą i literaturą antyczną i średniowieczną;
  • biblistyką, starożytnością chrześcijańską, patrologią i gnostycyzmem;
  • mistycyzmem, zwłaszcza językiem i stylem tekstów mistycznych;
  • prozą i poezją XX i XXI wieku;
  • historią sztuki, także filmowej.

Jej obecne badania skupiają się wokół historii retoryki, problematyki twórczości, zagadnienia podmiotowości mówcy, fenomenu doświadczenia przemawiania bezpośrednio do słuchaczy oraz personalistycznego ujęcia komunikacji międzyludzkiej.

Więcej informacji

Powrót