0 0,00 

Oblicza Komunikacji | numer 13 | Spotkania interdyscyplinarne

48,00  Kup książkę
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni:
48,00 zł

Mamy nadzieję, że czytelnicy trzynastego tomu czasopisma „Oblicza Komunikacji”, zatytułowanego Spotkania interdyscyplinarne, docenią znaczenie badań międzyobszarowych nad różnorodnymi dyskursami – dawnymi i współczesnymi, także najnowszymi. W tomie zamieściliśmy dwanaście mozaikowo różnych tekstów, których autorzy i autorki spotykają się w węzłowych punktach rozważań teoretycznych i analiz materiałowych, łącząc rozmaite płaszczyzny nauk humanistycznych: retorykę, kulturę żywego słowa i medioznawstwo, semantykę historyczną, filologię klasyczną i tekstoznawstwo, leksykologię, frazeologię i onomastykę, fonetykę i logopedię, komunikologię i dyskursologię. Procesy komunikacji językowej są tutaj obserwowane w zdarzeniach retorycznych, w źródłach historycznych, tekstach użytkowych, dziennikarskich i literackich oraz w terapii logopedycznej.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
2083-5345
Liczba stron
196
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2021

O redaktorkach

Oblicza Komunikacji | numer 13 | Spotkania interdyscyplinarne

Agnieszka Małocha-Krupa

Doktora habilitowana
Interesuje się perspektywą badawczą wyznaczaną przez relacje język a kultura, badaniami nad dyskursem, lingwistyką płci oraz leksykografią i leksykologią.

Więcej o redaktorze
Oblicza Komunikacji | numer 13 | Spotkania interdyscyplinarne

Luiza Rzymowska

Doktor habilitowana
Interesuje się: retoryką we wszystkich jej kontekstach i wszelkiego rodzaju twórczością oratorską; filozofią, zwłaszcza filozofią języka, fenomenologią, filozofią egzystencjalizmu i personalizmu; psychologią, szczególnie psychologią analityczną i humanistyczną; kulturą i literaturą antyczną i średniowieczną; biblistyką, starożytnością chrześcijańską, patrologią i gnostycyzmem; mistycyzmem, zwłaszcza językiem i stylem tekstów mistycznych; prozą i poezją XX i XXI wieku; historią sztuki, także filmowej.

Więcej o redaktorze
Oblicza Komunikacji | numer 13 | Spotkania interdyscyplinarne

Marcin Poprawa

Doktor
Specjalizuje się w (krytycznej) analizie dyskursu, pragmalingwistyce, stylistyce, tekstologii. Najważniejsze poruszane przez niego tematy badawcze to: współczesny dyskurs publiczny, telewizyjne debaty polityków, język propagandy, polityki, mass mediów oraz ideologie w języku. W swoich badaniach dąży do rekonstrukcji strategii komunikacyjnych o charakterze perswazyjnym i manipulacyjnym, analizuje różne praktyki komunikacyjne w dyskursie publicznym. Zajmuje się również badaniem tekstów administracyjnych i społecznych pod kątem ich zrozumiałości, komunikatywności i poprawności językowej. Od 2012 roku także członek zespołu badawczego Pracowni Prostej Polszczyzny UWr. Współautor poradnika dla urzędników o tekstach funduszowych oraz redaktor czasopisma „Oblicza Komunikacji”.

Więcej o redaktorze