0 0,00 

Oblicza Komunikacji | numer 14 | Verbum et actio

Nowość

Z przyjemnością prezentujemy czytelnikom nowy, czternasty już numer „Obliczy Komunikacji”. Skupiamy się w nim na problematyce działania komunikacyjnego, która w humanistyce wyrasta z klasycznej pragmalingwistyki, a we współczesnych koncepcjach metodologicznych przekłada się na całą semiosferę. Zainteresowanie sprawczym wymiarem różnorodnych praktyk językowych i komunikacyjnych — od słowa do czynu i od czynu do słowa — świetnie odzwierciedla tytuł tomu: Verbum et actio.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
2083-5345
Liczba stron
152
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2022
Wolny dostęp

O redaktorkach

Oblicza Komunikacji | numer 14 | Verbum et actio

Agnieszka Małocha-Krupa

Doktora habilitowana
Interesuje się perspektywą badawczą wyznaczaną przez relacje język a kultura, badaniami nad dyskursem, lingwistyką płci oraz leksykografią i leksykologią.

Więcej o redaktorze
Oblicza Komunikacji | numer 14 | Verbum et actio

Luiza Rzymowska

Doktor habilitowana
Interesuje się: retoryką we wszystkich jej kontekstach i wszelkiego rodzaju twórczością oratorską; filozofią, zwłaszcza filozofią języka, fenomenologią, filozofią egzystencjalizmu i personalizmu; psychologią, szczególnie psychologią analityczną i humanistyczną; kulturą i literaturą antyczną i średniowieczną; biblistyką, starożytnością chrześcijańską, patrologią i gnostycyzmem; mistycyzmem, zwłaszcza językiem i stylem tekstów mistycznych; prozą i poezją XX i XXI wieku; historią sztuki, także filmowej.

Więcej o redaktorze
Oblicza Komunikacji | numer 14 | Verbum et actio

Marcin Poprawa

Doktor
Specjalizuje się w (krytycznej) analizie dyskursu, pragmalingwistyce, stylistyce, tekstologii. Najważniejsze poruszane przez niego tematy badawcze to: współczesny dyskurs publiczny, telewizyjne debaty polityków, język propagandy, polityki, mass mediów oraz ideologie w języku. W swoich badaniach dąży do rekonstrukcji strategii komunikacyjnych o charakterze perswazyjnym i manipulacyjnym, analizuje różne praktyki komunikacyjne w dyskursie publicznym. Zajmuje się również badaniem tekstów administracyjnych i społecznych pod kątem ich zrozumiałości, komunikatywności i poprawności językowej. Od 2012 roku także członek zespołu badawczego Pracowni Prostej Polszczyzny UWr. Współautor poradnika dla urzędników o tekstach funduszowych oraz redaktor czasopisma „Oblicza Komunikacji”.

Więcej o redaktorze