0 0,00 

Joanna Rutecka-Góra

Joanna Rutecka-Góra

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, profesor w Zakładzie Demografii w Instytucie Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zajmuje się analizą systemów emerytalnych, ubezpieczeniami i zagadnieniami oszczędzania, edukacją finansową oraz ochroną konsumenta na rynkach finansowych. Współpracowała z Rzecznikiem Ubezpieczeniowym, Rzecznikiem Finansowym oraz Izbą Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych. Jest członkiem Komitetu Wykonawczego Europejskiej Sieci ds. Badań nad Dodatkowym Zabezpieczeniem Emerytalnym (ENRSP), członkiem Doradczego Komitetu Naukowego przy Rzeczniku Finansowym (2023-2026), członkiem-założycielem Polskiej Grupy Emerytalnej (PPG-SGH) oraz współpracownikiem sieci badawczej Netspar

Powrót