1 39,00 

Barbara Mielnik

Barbara Mielnik

Doktora habilitowana, profesora Uniwersytetu Wrocławskiego

Zainteresowania naukowe: prawo międzynarodowe publiczne, prawo europejskie, miejsce i rola osoby fizycznej we współczesnym prawie międzynarodowym i europejskim, zagadnienie podmiotowości, organizacje międzynarodowe, odpowiedzialność międzynarodowa.

Więcej informacji

Powrót