0 0,00 

Odpowiedzialność międzynarodowa jako element międzynarodowego porządku prawnego


Tom zawiera materiały konferencji zorganizowanej we Wrocławiu 2008 r. przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Uniwersytetu Wrocławskiego przy współudziale Grupy Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA).
Zagadnienie, któremu poświęcono kilkanaście referatów konferencyjnych, ma niezwykle złożony i wielowątkowy charakter. O tym, jak poważne budzi ono spory, świadczy brak powszechnie akceptowanej umowy międzynarodowej, kodyfikującej zasady odpowiedzialności międzynarodowej.
Zamieszczone w niniejszym tomie opracowania, choć nie wyczerpują bogatej problematyki, poruszają istotne kwestie (np. przestrzeganie praw autorskich w Chinach) które w ramach systemu prawa o odpowiedzialności międzynarodowej odnoszą się do przesłanek powstania stosunku odpowiedzialności międzynarodowej, jego zakresu podmiotowego i przedmiotowego oraz sposobów realizacji odpowiedzialności.
Powrót

Specyfikacja techniczna

ISBN
978-83-229-3028-1
Liczba stron
440
Format
A5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2009

O redaktorach

Odpowiedzialność międzynarodowa jako element międzynarodowego porządku prawnego

Artur Kozłowski

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego
Zainteresowania badawcze: teoria prawa międzynarodowego publicznego, źródła prawa międzynarodowego, sądownictwo międzynarodowe.

Więcej o redaktorze
Odpowiedzialność międzynarodowa jako element międzynarodowego porządku prawnego

Barbara Mielnik

Doktora habilitowana, profesora Uniwersytetu Wrocławskiego
Zainteresowania naukowe: prawo międzynarodowe publiczne, prawo europejskie, miejsce i rola osoby fizycznej we współczesnym prawie międzynarodowym i europejskim, zagadnienie podmiotowości, organizacje międzynarodowe, odpowiedzialność międzynarodowa.

Więcej o redaktorze