0 0,00 

Artur Kozłowski

Artur Kozłowski

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego

Zainteresowania badawcze: teoria prawa międzynarodowego publicznego, źródła prawa międzynarodowego, sądownictwo międzynarodowe.

Więcej informacji

Powrót