0 0,00 

Alfred Konieczny

Alfred Konieczny

Profesor doktor habilitowany
Historyk ustroju i prawa, związany z Uniwersytetem Wrocławskim.
Został członkiem wielu organizacji społecznych i naukowych w kraju i za granicą, m.in. Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Instytutu Śląskiego w Opolu, Instytutu Zachodniego w Poznaniu, Stowarzyszenia Więźniów Akcji „Noc i Mgła” we Francji. Jest także konsultantem naukowym Państwowego Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy.
Więcej informacji: https://prawo.uni.wroc.pl/user/15941

Powrót