0 0,00 

Marian J. Ptak

Marian J. Ptak

Doktor habilitowany

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył studia (z wyróżnieniem) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego w 1976 r. Doktor nauk prawnych – 1982, dr hab. w zakresie historii państwa i prawa – 1991. Zastępca dyrektora Instytutu Historii Państwa i Prawa, kierownik Zakładu Powszechnej Historii Państwa i Prawa. Prodziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego od 2002 r. Dyrektor Instytutu Historii Państwa i Prawa od 2004 r. Prowadzi wykłady i seminaria z przedmiotu: Historia państwa i prawa oraz Powszechna historia państwa i prawa. Autor ponad 170  prac naukowych, m.in. monografii: Sądy prawa polskiego na tle organizacji wymiaru sprawiedliwości księstwa Oleśnickiego XIV-XVIII w. (1988); Zgromadzenia i urzędy stanowe księstwa głogowskiego od poczatku XIV w. do 1742 r. (1992), oraz cyklu monograficznych studiów poświęconych zgromadzeniom i urzędom stanowym księstw i państw Śląska.

Zainteresowania badawcze: historia państwa i prawa, a zwłaszcza powszechna historia państwa i prawa oraz historia ustroju i prawa Śląska.

Więcej informacji

Powrót