0 0,00 

Prawo | tom CCCXV/2 | Studia historycznoprawne


Niniejszy tom Studiów historycznoprawnych rozpoczyna artykuł J. Rominkiewicza traktujący o literackich paszkwilach Marcjalisa. M.J. Ptak zajął się prejudykatami prawa kościelnego biskupa Wacława z 1415 r., P. Wiązek zaś przedstawił poglądy na cele kary w Rzeczypospolitej czasów stanisławowskich. Organizacja i działalność prowincjonalnych zakładów dla obłąkanych na Śląsku w latach 1875–1893 stanowi temat rozprawy T. Kruszewskiego. A. Stawecka-Firlej przybliżyła małżeńskie prawo osobowe ustawodawstw porozbiorowych obowiązujących w RP w dwudziestoleciu międzywojennym, a J. Grabowska uwarunkowania rozwoju polityki społecznej II RP w świetle ustawodawstwa międzynarodowego i konstytucji marcowej. Problemy administracji publicznej na łamach “Gazety Administracji i Policji Państwowej” z 1923 r. omówił J. Przygodzki, T. Dolata zaś genezę, budowę i ważniejsze rozwiązania ustawy o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych z 5 II 1924 r. J. Koredczuk napisał o właściwości sądów w sprawach karnych w Polsce w latach 1928–1939, a A. Pasek o warunkowym zawieszeniu wykonania kary: genezie instytucji i jej ujęciu w polskim kodeksie karnym z 1932 r. Tematem artykułu M. Podkowskiego jest wybór rady gromadzkiej w Wielkopolsce po uchwaleniu ustawy scaleniowej z 1933 r. Publikację zamyka praca E. Włodarczyk o przejęciu i likwidacji katolickiej organizacji Caritasw województwie wrocławskim w 1950 r.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
0524-4544
Liczba stron
208
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2013

O redaktorze

Prawo | tom CCCXV/2 | Studia historycznoprawne

Alfred Konieczny

Profesor doktor habilitowany Historyk ustroju i prawa, związany z Uniwersytetem Wrocławskim.

Więcej o redaktorze
Prawo | tom CCCXV/2 | Studia historycznoprawne

Marian J. Ptak

Doktor habilitowany
Zainteresowania badawcze: historia państwa i prawa, a zwłaszcza powszechna historia państwa i prawa oraz historia ustroju i prawa Śląska.

Więcej o redaktorze