0 0,00 

Telewizja publiczna w Hiszpanii. Pomiędzy polityką i rynkiem

10,00  Kup książkę
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni:
10,00 zł

Pisząc o historii i współczesności hiszpańskich mediów publicznych, niejednokrotnie można odnieść wrażenie, że są one swego rodzaju zwierciadłem, w którym odbijają się wydarzenia ze współczesnej historii politycznej, społecznej i gospodarczej Królestwa Hiszpanii. Dotyczy to przede wszystkim publicznej telewizji, która jest przedmiotem zainteresowania pracy.
Od swoich początków w latach dyktatury generała Franco, przez burzliwy okres przejścia od dyktatury do demokracji, po kolejne rządy działające po roku 1982 — w każdym z tych okresów hiszpańska telewizja odegrała znaczącą rolę w przebiegu procesów politycznych i społecznych zachodzących w tym kraju.
Historyczna ewolucja hiszpańskich mediów publicznych opisana jest z kilku perspektyw. Po pierwsze, rozpatrywany jest kontekst prawny, czyli ustawodawstwo dotyczące mediów elektronicznych. Przedmiotem zainteresowania są tu nie tylko ostateczne regulacje, lecz także sam przebieg procesów ustawodawczych, w wielu wypadkach dostarczający interesujących faktów z zakresu relacji mediów i polityki. Następnie omawiane są także: polityka kadrowa, kontrola finansowa oraz kontrola zawartości. Taki schemat analizy opiera się przede wszystkim na koncepcji J. Blumlera i M. Gurevitcha, dotyczącej wymiarów relacji mediów i polityki.
Wszystko to służyć ma znalezieniu odpowiedzi na pytanie, czy w przypadku Hiszpanii możemy mówić o szczególnym modelu funkcjonowania mediów publicznych, w szczególności zaś publicznej telewizji. W świetle opisanych w pracy faktów pojawiają się pewne przesłanki sprzyjające wyciągnięciu takiego wniosku. Jednocześnie jednak możemy zaobserwować wiele tendencji, które można kwalifikować jako wspólne dla większości europejskich rynków telewizyjnych.
Powrót

Specyfikacja techniczna

ISBN
978-83-229-3368-8
Liczba stron
132
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2013

O autorze

Telewizja publiczna w Hiszpanii. Pomiędzy polityką i rynkiem

Michał Kuś

Doktor
Zainteresowania naukowe: systemy medialne, media i polityka, ekonomika mediów, zarządzanie mediami.

Więcej o autorze