0 0,00 

Prace Kulturoznawcze | tom XXVII, nr 1 | Społeczne obiegi wiedzy

35,00  Kup książkę
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni:
35,00 zł

Zaprezentowane w tym numerze „Prac Kulturoznawczych” artykuły łączy problem społecznie wytwarzanej wiedzy i jej cyrkulacji. Ich Autorzy badają instytucjonalne relacje między sztuką i nauką w odgórnym (ministerialnym) planowaniu polityki nauki i konsekwencje dla nowych modeli badań humanistycznych. Analizują nieformalną edukację i centra nauki funkcjonujące jak otwarte laboratoria, gdzie wiedza i mechanizmy jej powstawania (badania w działaniu), procedury badawcze oraz infrastruktura są udostępniane społecznie. Robi się to częściowo po to, by oswoić naukę, ale też — w dobie kryzysu zaufania do niej — poddać ją „społecznej kontroli”.

Autorzy pytają o rolę kobiet-badaczek w instytucjach akademickich, o znaczenie praktyk animacyjnych i oddolnego wytwarzania wiedzy, często będącej efektem zaangażowania społecznego. Takie szerokie potraktowanie wiedzy akademickiej jako praktyki badawczej — i badanie jej społecznego krążenia — pozwala zobaczyć jej wymiar prawny, instytucjonalny, genderowy, polityczny, aksjologiczny, aktywistyczny i krytyczny. Bliskie relacje nauki i życia społecznego w przeróżnych jego wymiarach dowodzą, że nauka jest częścią kultury, a wiedzę (w tym także wiedzą naukową) wytwarzamy zawsze w określonym kontekście społecznym.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
0860-6668
Liczba stron
144
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2023
Wolny dostęp

O redaktorce

Prace Kulturoznawcze | tom XXVII, nr 1 | Społeczne obiegi wiedzy

Magdalena Matysek-Imielińska

Doktora habilitowana
Zainteresowania naukowe: zagadnienia kultury współczesnej, socjologia zaangażowana i myśl krytyczna, problemy obcości i wykluczenia.

Więcej o redaktorze