0 0,00 

Prace Kulturoznawcze | tom XXVI, nr 2 | Cnoty epistemiczne


Uwikłanie podmiotów „poznających” i „poznawanych” w procesy zdobywania, tworzenia i przekazywania wiedzy coraz częściej ujmuje się za pomocą kategorii cnót epistemicznych. Przeżywa ona w ostatnich latach wzrost zainteresowania i stanowi alternatywę dla studiów nad nauką i technologią, skupiających się przede wszystkim na materialnym, technicznym i społecznym wymiarze nauki. Refleksja nad cnotami poznawczymi dotyczy ich natury i rodzajów (np. otwartość, ciekawość, kreatywność, pokora, bezstronność, szacunek, sceptycyzm, sprawiedliwość, odwaga, wytrwałość czy fronesis), roli w procesie poznania, politycznych, religijnych, społecznych i ekonomicznych kontekstów czy ich kulturowej historii. Pomysłodawczynią niniejszego numeru „Prac Kulturoznawczych” była Profesor Dorota Wolska, której pamięci jest on dedykowany. W jej rozważaniach etyczny wymiar prowadzenia badań humanistycznych zajmował ważne miejsce. Zebrane teksty dotyczą między innymi roztropności, przyzwoitości, epistemicznej niedowzroczności i niezręczności czy opanowania.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
0860-6668
Liczba stron
156
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2022
Wolny dostęp

O redaktorach

Prace Kulturoznawcze | tom XXVI, nr 2 | Cnoty epistemiczne

Jacek Małczyński

Doktor
Zainteresowania naukowe: współczesne teorie kultury, humanistyka środowiskowa, teoria postkolonialna, reprezentacje i pamięć Zagłady.

Więcej o redaktorze
Prace Kulturoznawcze | tom XXVI, nr 2 | Cnoty epistemiczne

Renata Tańczuk

Doktora habilitowana, profesora UWr
Kulturoznawczyni. Zainteresowania naukowe: nowe nurty w badaniach nad kulturą, studia nad muzeami, kolekcjami i rzeczami, sound studies.

Więcej o redaktorze