0 0,00 

Renata Tańczuk

Renata Tańczuk

Doktora habilitowana, profesora UWr

Kulturoznawczyni, dr. hab., profesora w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, członkini Komitetu Nauk o Kulturze PAN. Prowadzi badania w zakresie studiów nad rzeczami i kolekcjonowaniem, sound studies i soundscape studies. Interesuje się kondycją humanistyki współczesnej oraz nowymi obszarami badań humanistycznych. Należy do zespołów badawczych Pracowni Badań Pejzażu Dźwiękowego i Laboratorium Humanistyki Współczesnej. Autorka monografii Ars colligendi. Kolekcjonowanie jako forma aktywności kulturalnej (Wrocław 2011), Kolekcja – pamięć – tożsamość. Studia o kolekcjonowaniu (Wrocław 2018) oraz współredaktorką m.in.: Audiosfera miasta (Wrocław 2012), Audiosfera Wrocławia (Wrocław 2014), Audiosfera. Studia (Wrocław 2016), Sounds of War and Peace. Soundscapes of European Cites in 1945 (Berlin 2018). Współredaguje czasopismo naukowe Audiosfera. Koncepcje-Badania-Praktyki.

Zainteresowania naukowe: nowe nurty w badaniach nad kulturą, studia nad muzeami, kolekcjami i rzeczami, sound studies.

Więcej informacji

Powrót