1 28,00 

Nowa kodyfikacja prawa karnego | tom XLV


Współczesne realia determinują konieczność wieloobszarowego podejścia do problematyki badań dokumentów. W stosunku do praktyki skutkuje to potrzebą stałego i zarazem wszechstronnego zapoznawania się z aktualnym stanem badań w tym zakresie. Prezentowany tom poświęcony jest zagadnieniom z obszaru badań dokumentów. Obejmują one różne tematyki wykorzystujące wiedzę kryminalistyczną, prawnodowodową, a także z pogranicza innych dziedzin i dyscyplin naukowych. W szczególności znalazły się tu artykuły poświęcone kryminalistycznym badaniom dokumentów, stopniu pewności wydawanych opinii przy użyciu metod statystycznych, wartości dowodowej i diagnostycznej ekspertyzy dokumentów, wykorzystaniu elementów grafologicznych oraz badań technicznych na potrzeby analiz pismoznawczych. Międzynarodowa współpraca, której efektem jest wymiana poglądów naukowych na gruncie badań dokumentów, jest konieczna. Odzwierciedleniem tego postulatu są zawarte w tomie oryginalne i nowatorskie opracowania przedstawicieli świata nauki i praktyki. Niniejsze opracowanie powinno stanowić źródło wiedzy o dokumencie i jego współczesnych badaniach nie tylko dla ekspertów, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Skierowane jest również do adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz tych osób, które chciałyby zapoznać się aktualną kondycją i rozwojem badań dokumentów w różnych krajach.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
2084-5065
Liczba stron
124
Format
A5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2017

O redaktorach

Nowa kodyfikacja prawa karnego | tom XLV

Rafał Cieśla

Doktor
Jego zainteresowania badawcze obejmują problematykę z zakresu taktyki i techniki kryminalistycznej, implementację kryminalistyki dla potrzeb dowodowych postępowań karnych, cywilnych i administracyjnych. W szczególności w odniesieniu do interdyscyplinarnych, empirycznych badań dokumentów oraz ich wykorzystania w praktyce a także w odniesieniu do dowodu z dokumentu i dowodu z opinii biegłego. Ponadto interesuje się implementacją nowoczesnych technologii w dziedzinie badań dokumentów, oględzin miejsca zdarzenia oraz biometrią i jej praktycznym wykorzystaniem.

Więcej o redaktorze
Nowa kodyfikacja prawa karnego | tom XLV

Tomasz Kalisz

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego
Zainteresowania naukowe: pojęcie i zakres prawa karnego wykonawczego, nadzór penitencjarny, współczesne problemy i kierunki polityki kryminalnej oraz penitencjarnej, empiryczne metody prawa...

Więcej o redaktorze