0 0,00 

Identyfikacja wizualna – książki

Prace nad zmianą strategii komunikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczęły się w połowie roku 2021. Ich istotna część polegała na kompleksowym odświeżeniu systemu identyfikacji wizualnej Wydawnictwa. Celem tych prac było unowocześnienie i uporządkowanie obecności wydawnictwa w mediach cyfrowych, utworzenie nowych kanałów społecznościowych i ujednolicenie graficzne portfolio wydawniczego.

Zadanie dla projektantów nowego systemu graficznego publikacji polegało na przebudowaniu naszych okładek w taki sposób, aby zwiększyć rozpoznawalność książek powstających w Wydawnictwie, a jednocześnie zachować indywidualny charakter poszczególnych monografii. Kluczowe dla nowego wyglądu wnętrza publikacji były oczywiście komfort czytania i przejrzystość układu oraz optymalnie skonstruowane wzajemne relacje poszczególnych elementów treści (tekstu głównego, tytułów, przytoczeń, przypisów, grafiki, paginacji, spisów treści, bibliografii itp.).

Tytułowa

Dla poprawienia rozpoznawalności naszych publikacji istotne było wypracowanie prostego w stosowaniu i rozpoznawalnego stylu okładek. Potrzebowaliśmy rozwiązań graficznie jednoznacznych, porządkujących informacje i wyrazistych. Efektem tych prac są m.in. decyzje o dwubarwności projektów i jasno określone relacje kolorystyczne, a także szczegółowe wytyczne w zakresie wykorzystania zdjęć i ilustracji. Projektując wnętrze monografii, zadbaliśmy na przykład o to, by szerokość łamu nie przekraczała siedemdziesięciu pięciu znaków ze spacjami, co zapewnia komfort czytania.

W trosce o ekologiczny wymiar naszej wspólnej pracy, zdecydowaliśmy się, by w jednej z wersji layoutu górny i dolny margines został zmniejszony, a pagina (w monografiach jednoautorskich) usunięta. Tym samym na każdej ze stron otrzymaliśmy dodatkowe trzy linie tekstu, a nasze publikacje mogą oszczędniej wykorzystywać papier, nie tracąc przy tym estetycznej funkcjonalności. Po przemyśleniu potrzeb naszych publikacji, rozplanowując m.in. ilustracje, tabele i wykresy, zdecydowaliśmy się, by nasze książki występowały w dwóch formatach (A5 lub B5). W każdym z tych formatów występują warianty projektowe, dzięki czemu możemy dostosować konkretny układ graficzny i stylistykę do charakteru publikacji. Wśród dostępnych wariantów są kombinacje z żywą paginą lub bez niej, korzystające z fontów bezszeryfowych (Fira sans) lub szeryfowych (Garamond).

Charakterystycznym elementem systemu graficznego są linie, które wyprowadzono z podstawy nowego logo Wydawnictwa. Zaplanowane zostały jako element oddzielający poszczególne informacje. Jest to też element, który pojawiać się będzie na niestandardowych wydawnictwach, wydawanych poza serią Acta Universitatis Wratislaviensis. Przykładowym zastosowaniem tego rozwiązania jest publikacja „Czytając O.T.”, która towarzyszyła nadaniu doktoratu honoris causa Oldze Tokarczuk.

Prace projektowe zakończyliśmy w lipcu 2022 roku.  Od tej pory, przygotowując publikacje, stosujemy już nowy, kompleksowy, funkcjonalny i estetyczny system graficzny Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Projekt przygotowała Grupa Projektor.

Osobny wpis poświęciliśmy zmianom w obrębie logotypu

Od lat 60. XX wieku znakiem graficznym Wydawnictwa był wizerunek szermierza inspirowany rzeźbą Hugo Lederera – znaną wszystkim wrocławianom Fontanną z Szermierzem. Odlany z brązu młodzieniec stanął na Placu Uniwersyteckim 26 listopada 1904 roku i do dziś stanowi jedną z turystycznych atrakcji miasta, z czasem stając się także powszechnie rozpoznawalną ikoną naszego Uniwersytetu.

Czytaj dalej