0 0,00 

Wojciech Wrzosek

Wojciech Wrzosek

Profesor doktor habilitowany

Historyk, filozof nauki. Specjalności: meto­dologia nauk historycznych, historiografia współczesna. W latach 1998–2020 kierownik Zakładu Metodologii Historii i Historii Historiografii w Instytucie Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Jest autorem i redaktorem 19 książek i licznych artykułów. Najważniejsze to: Historia — kultura — metafora. Powstanie nieklasycznej historiografii (Wrocław 1995, wyd. 2 2010; ang. 1997; ros. 2012, 2019; ukr. 2012) oraz O myśleniu historycznym, Bydgoszcz 2009 (wyd. ros. 2012, 2019; ukr. 2012). Członek kilkunastu redakcji i rad naukowych czasopism. Założyciel i redaktor naczelny „Sensus Historiae” (2010–2015) oraz „Historia@Teoria” (od 2016), redaktor naczelny „Studiów Metodologicznych” (1989–2011). Członek wielu rad naukowych, m.in. „Odissiej. Man in History” (od 1990). Ekspert i recenzent Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Twórca i przewodniczący Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Seminarium Historycznego przy Fundacji Instytut Jerzego Kmity oraz Poznań­skim Towarzystwie Przyjaciół Nauk (od 2010). Prorektor Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu (2002–2006). Publikuje na łamach „Forum Akademickiego” oraz felietony pt. Wycinanki na portalu Ohistorie.eu.

Powrót