0 0,00 

Identyfikacja wizualna – logotyp

Prace nad zmianą strategii komunikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczęły się w połowie roku 2021. Nadrzędnym celem, jaki sobie wyznaczyliśmy, było unowocześnienie i uporządkowanie obecności wydawnictwa w mediach cyfrowych, utworzenie nowych kanałów społecznościowych i ujednolicenie graficzne portfolio wydawniczego. Aby rozwiązać podstawowe problemy architektury marki, nawiązaliśmy współpracę z Grupą Projektor, którą poprosiliśmy o przygotowanie nowego systemu identyfikacji.

Od lat 60. XX wieku znakiem graficznym Wydawnictwa był wizerunek szermierza inspirowany rzeźbą Hugo Lederera – znaną wszystkim wrocławianom Fontanną z Szermierzem. Odlany z brązu młodzieniec stanął na Placu Uniwersyteckim 26 listopada 1904 roku i do dziś stanowi jedną z turystycznych atrakcji miasta, z czasem stając się także powszechnie rozpoznawalną ikoną naszego Uniwersytetu. Po analizie funkcjonalności tego znaku w systemie identyfikacji WUWr oraz po rozpatrzeniu rozwiązań alternatywnych zdecydowaliśmy się kontynuować szermierczą tradycję naszego wydawnictwa. Pierwsze zadanie projektantów polegało zatem na przepracowaniu sygnetu naszego logo, aby nadać mu nieco szlachetniejszy charakter, poprawiając jednocześnie jego funkcjonalność.

Efektem tych prac są: synteza sylwetki, redukcja węzłów w rysunku wektorowym oraz optymalizacja rysunku pod kątem reprodukcji w małej skali. Poprawiając czytelność nazwy, zrezygnowaliśmy z dotychczasowego otoku typograficznego. Zamiast tego zdecydowaliśmy się na zapis nazwy z prawej strony sygnetu. Proporcje typografii zostały dobrane tak, by nie zdominować optycznie rysunku postaci, a jednocześnie tak, by liternictwo pozostało czytelne w małej skali. Podstawowa paleta kolorystyczna implikuje akademicką przewidywalność, wiarygodność, tradycyjny etos wydawnictwa, a wybrane kroje pisma (Untitled. Klim Type) mają sugerować obiektywizm, naukową rzetelność naszych publikacji.

Przygotowane zmiany w identyfikacji wizualnej Wydawnictwa mają charakter kompleksowy. Obejmują nie tylko precyzyjny system kreacji internetowych, ale określają też zmiany w obrębie publikacji książkowych. Szczegółowe instrukcje księgi znaku określają rozmiary, proporcje oraz sposoby rozmieszczenia sygnetu na grzbietach tomów (znak umieszczamy zawsze na jednakowej wysokości, dzięki temu podstawa pod postacią tworzy linię).