0 0,00 

Zdzisław Morawski

Zdzisław Morawski

Doktor habilitowany

Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, były Kierownik Zakładu Socjologii Ogólnej.

Więcej informacji

Powrót