0 0,00 

Sytuacja i rola wielkiego miasta w procesie transformacji. Kontynuacje drugie


Pełen tytuł: Sytuacja i rola wielkiego miasta w procesie transformacji. Studium porównawcze rozwoju ekonomicznego i procesów społecznych na przykładzie Wrocławia i Lipska – kontynuacje drugie
Książka stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych opracowań o tym samym tytule. Kolejne tomy poświęcone procesowi transformacji we Wrocławiu i Lipsku umożliwiają poznanie dynamiki występujących procesów i zjawisk, a z perspektywy metodologicznej można dostrzec procedury właściwe badaniom panelowym. Priorytetem dla polskich i niemieckich autorów jest rejestracja podstawowych przemian politycznych, prawnych, społecznych i gospodarczych, stanowiących o transformacji wielkiego miasta. Publikacja jest ważna dla badaczy transformacji w ogóle i dla badaczy procesów zachodzących w wielkich miastach.
Powrót

Specyfikacja techniczna

ISBN
978-83-229-3052-6
ISSN
2543-8662
Liczba stron
369
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2009

O redaktorach

Sytuacja i rola wielkiego miasta w procesie transformacji. Kontynuacje drugie

Zbigniew Kurcz

Profesor doktor habilitowany
Zainteresowania naukowe: socjologia pogranicza, sprawy narodowościowe, mniejszości narodowe w Polsce, Polacy zagranicą.

Więcej o redaktorze