1 24,00 

Tomasz R. Dębowski

Tomasz R. Dębowski

doktor habilitowany profesor UWr

Zainteresowania naukowe: politologia religii, bezpieczeństwo społeczne, stosunki międzynarodowe.

Więcej informacji

Powrót