0 0,00 

Kościoły chrześcijańskie w Polsce wobec wybranych zagadnień międzynarodowych w latach 1989-2004


Główną przesłanką, która skłoniła autora do przeprowadzenia badań nad stosunkiem polskich Kościołów chrześcijańskich do zagadnień międzynarodowych w latach 1989–2004, był brak jakichkolwiek opracowań na ten temat. Penetracja tego obszaru badawczego pokazała bowiem, że żaden z Kościołów nie dysponuje monografią poruszającą przywoływaną problematykę, a dostępne na rynku opracowania tylko wybiórczo dotykają niektórych kwestii, na przykład stosunku do polskich starań o członkostwo w Unii Europejskiej.

Dysertacja Kościoły chrześcijańskie w Polsce wobec wybranych zagadnień międzynarodowych w latach 1989–2004 składa się z wprowadzenia, dziesięciu rozdziałów merytorycznych i wniosków. W publikacji poruszone zostały zagadnienia dotyczące: polskich starań o członkostwo w NATO i UE; stosunków RP z Niemcami, Rosją, Litwą, Białorusią oraz Ukrainą; problematyki żydowskiej i państwa Izrael, konfliktów na terenie byłej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii; problematyki irackiej oraz kwestii terroryzmu międzynarodowego.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISBN
978-83-229-3237-7
Liczba stron
408
Format
e-book
Rok wydania
2011

O autorze

Kościoły chrześcijańskie w Polsce wobec wybranych zagadnień międzynarodowych w latach 1989-2004

Tomasz R. Dębowski

doktor habilitowany profesor UWr
Zainteresowania naukowe: politologia religii, bezpieczeństwo społeczne, stosunki międzynarodowe.

Więcej o autorze