0 0,00 

Renata Babińska-Górecka

Renata Babińska-Górecka

Doktora habilitowana

Zainteresowania naukowe: problematyka socjalnej sytuacji prawnej jednostki w państwie, sposobu jej kształtowania i zmian w jej zakresie, teoretycznych i dogmatycznoprawnych aspektów stanowienia i stosowania prawa w zakresie ubezpieczeń społecznych, pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych.

Więcej informacji

Powrót