0 0,00 

Przegląd Prawa i Administracji | tom CXXIII

45,00  Kup książkę
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni:
45,00 zł

W najnowszym tomie „Przeglądu Prawa i Administracji” zamieszczone zostały opracowania dotyczące współczesnych zagadnień prawa socjalnego, ubezpieczeń społecznych, prawa publicznego oraz samorządu zawodowego radców prawnych. W założeniu Redaktorów i Autorów analiza poszczególnych rozwiązań prawnych ma służyć dostarczeniu Czytelnikowi kompletnej wiedzy dotyczącej różnych instytucji, intensyfikować zasadność argumentów przemawiających za potrzebą wzmocnienia praw socjalnych, jak również pogłębiać wiedzę na temat wybranych zagadnień prawa publicznego, w szczególności konstytucyjnego oraz statusu racy prawnego. Publikacja ma również na celu dotarcie do jak najszerszego kręgu odbiorców, zarówno zajmujących się naukowo i zawodowo problematyką prawa, jak również studentów i innych osób zainteresowanych zagadnieniami z zakresu prawa polskiego oraz porządków prawnych państw trzecich, a także stworzenie możliwości samodzielnego porównania rozwiązań istniejących w Polsce z innymi funkcjonujących równolegle w państwach demokratycznych.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
0137-1134
Liczba stron
320
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2020

O redaktorce

Przegląd Prawa i Administracji | tom CXXIII

Mariusz Jabłoński

Profesor doktor habilitowany
Zainteresowania badawcze: instytucje demokracji bezpośredniej; konstytucyjnoprawne aspekty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej; materialna treść wolności, praw i obowiązków człowieka oraz obywatela; międzynarodowe systemy ochrony wolności i praw człowieka; status informacyjny jednostki we współczesnym państwie demokratycznym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa dostępu do informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych; ochrona tajemnic ustawowych i prywatności jednostki; status komornika sądowego; gwarancje odrębności sądownictwa; ustawodawstwo konstytucyjne, ze szczególnym uwzględnieniem procedury zmiany konstytucji; procedury sygnalizacyjne, wdrożenia, praktyczne zastosowanie w kontekście ochrony wolności i praw.

Więcej o redaktorze
Przegląd Prawa i Administracji | tom CXXIII

Renata Babińska-Górecka

Doktora habilitowana
Zainteresowania naukowe: problematyka socjalnej sytuacji prawnej jednostki w państwie, sposobu jej kształtowania i zmian w jej zakresie, teoretycznych i dogmatycznoprawnych aspektów stanowienia i stosowania prawa w zakresie ubezpieczeń społecznych, pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych.

Więcej o redaktorze