0 0,00 

Michał Sarnowski

Michał Sarnowski

Doktor habilitowany

Zainteresowania naukowe: konfliktowość w językowej komunikacji interpersonalnej; polsko-rosyjskie relacje kulturowe i językowe; oddziaływanie ruszczyzny na język polski; stereotypy Rosji i Rosjanina w kulturze polskiej i języku polskim.

Więcej informacji

Powrót