0 0,00 

Slavica Wratislaviensia| tom CLXXI | Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 10. Opis, konfrontacja, przekład


„Wyraz i Zdanie w Językach Słowiańskich” 10. Opis. Konfrontacja. Przekład zawiera 14 artykułów językoznawczych dotyczących szeroko rozumianej problematyki slawistycznej. Wśród autorów znajdują się zarówno uczeni o niekwestionowanych osiągnięciach naukowych, jak i młodzi, ale mogący się już pochwalić ciekawym dorobkiem publikacyjnym, badacze. Atutami publikacji są jej różnorodność tematyczna (przekład, dialekty, językowy obraz świata, terminologia i nazewnictwo specjalistyczne, język mediów, socjolingwistyka) oraz wielojęzyczność — czytelnik znajdzie tu teksty w języku macedońskim, rosyjskim, polskim i angielskim. Opis. Konfrontacja. Przekład zaciekawi językoznawców, przekładoznawców i wszystkich zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy o Słowianach i Słowiańszczyźnie.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
0137-1150
Liczba stron
152
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2020
wuwr.pl/swr/issue/view/252https
//wuwr.pl/swr/issue/view/245

O redaktorach

Slavica Wratislaviensia| tom CLXXI | Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 10. Opis, konfrontacja, przekład

Bartosz Juszczak

Doktor
Zainteresowania naukowe: językoznawstwo słowiańskie; polska, rosyjska, czeska dialektologia miejska; lingwistyka kulturowa; językoznawstwo konfrontatywne; morfologia języka rosyjskiego.

Więcej o redaktorze
Slavica Wratislaviensia| tom CLXXI | Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 10. Opis, konfrontacja, przekład

Michał Sarnowski

Doktor habilitowany
Zainteresowania naukowe: konfliktowość w językowej komunikacji interpersonalnej; polsko-rosyjskie relacje kulturowe i językowe; oddziaływanie ruszczyzny na język polski; stereotypy Rosji i Rosjanina w kulturze polskiej i języku polskim.

Więcej o redaktorze