1 35,00 

Marcin Walczyński

Marcin Walczyński

Doktor habilitowany

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Zakładzie Translatoryki (Instytut Filologii Angielskiej UWr), właściciel biura tłumaczeń, tłumacz przysięgły języka angielskiego, tłumacz specjalistyczny (pisemny i ustny) języka angielskiego (zrzeszony w TEPIS). Tłumaczył dla takich instytucji jak: Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Wrocławska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Uniwersytet Szczeciński, Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, Alstom Power, PWN, Biznes Dolnośląski. Wykładowca przekładu specjalistycznego (pisemnego i ustnego), technologii przekładu oraz przedmiotów językowych w Instytucie Filologii Angielskiej UWr.Koordynator praktyk tłumaczeniowych dla studentów anglistyki UWr.Autor publikacji z zakresu translatoryki, języków specjalistycznych i ich dydaktyki oraz kontaktów językowych, socjolingwistyki i kreolingwistyki. Obecne zainteresowania naukowe oscylują wokół przekładu ustnego, osoby i kompetencji tłumacza ustnego. Na Podyplomowych Studiach Przekładu prowadzi zajęcia z przekładu ustnego oraz z komputerowego wspomagania przekładu.

Więcej informacji

Powrót