1 35,00 

Małgorzata Misiak

Małgorzata Misiak

Doktor habilitowana

Adiunkt w Zakładzie Historii Języka Polskiego w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1999-2006 lektor języka polskiego w Sekcji Polskiej Uniwersytetu Charles’a de Gaulle’a/Lille 3 we Francji. Zajmuje się socjolingwistycznymi uwarunkowaniami sytuacji języków mniejszości etnicznych. Autorka pracy Łemkowie. W kręgu badań nad mniejszościami etnolingwistycznymi w Europie (2006) i artykułów dotyczących kontaktów i wzajemnych oddziaływań między językami.

Więcej informacji

Powrót