0 0,00 

Jan Kamieniecki

Jan Kamieniecki

Doktor

Adiunkt w Zakładzie Historii Języka Polskiego IFP UWr, zainteresowania naukowe: lingwistyka kulturowa, wybrane zagadnienia języka religijnego, a zwłaszcza: translatologia biblijna (szczególnie badania nad staropolskimi przekładami Biblii), filologiczne aspekty staropolskiego piśmiennictwa teologicznego oraz wpływy wschodniosłowiańskie w kulturze i piśmiennictwie polskim. Uczestniczy w pracach Komisji Języka Religijnego RJP przy Prezydium PAN. Członek Komisji Etnolingwistycznej KJ PAN, należy do Polskiego Towarzystwa Filologicznego, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Polskiego Towarzystwa Białorutenistycznego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne (m.in.): Biblia oglądana oczami filologa, Sacrum i profanum w języku i kulturze.

Więcej informacji

Powrót