0 0,00 

Kamilla Dolińska

Kamilla Dolińska

Doktora habilitowana

Zainteresowania naukowe: pogranicze polsko-niemieckie (Polish-German borderland), mniejszości narodowe i etniczne (Ethnic and national minorities), wielokulturowość (Multiculturalism).

Więcej informacji

Powrót