0 0,00 

O wielokulturowości monokulturowego Wrocławia


O wielokulturowości monokulturowego Wrocławia to monografia podejmująca temat aktualnie obecny w dyskursie publicznym — o wielokulturowości stolicy Dolnego Śląska można bowiem przeczytać i usłyszeć w lokalnych mediach, deklarują ją przedstawiciele elit, przekonani są o niej wrocławianie. Autorki, w oparciu o analizę danych urzędowych, wyników jakościowych wywiadów swobodnych przeprowadzonych z mieszkańcami Wrocławia oraz tych pochodzących z ilościowego wywiadu zrealizowanego techniką CATI, podjęły próbę opisania i wyjaśnienia fenomenu wrocławskiej wielokulturowości. W zgromadzonym materiale badawczym poszukiwały odpowiedzi m.in. na następujące pytania: czym jest wielokulturowość i jak definiują ją wrocławianie; jak przedstawia się zróżnicowanie etniczne struktury społecznej Wrocławia oraz co jest podstawą wrocławskiej wielokulturowości i jak jest ona waloryzowana przez wrocławian.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISBN
978-83-229-3378-7
Liczba stron
152
Format
e-book
Rok wydania
2013

O autorkach

O wielokulturowości monokulturowego Wrocławia

Julita Makaro

Doktora habilitowana, profesora UWr
Zainteresowania naukowe: mniejszości narodowe i etniczne (National and Ethnic Minorities), socjologia pogranicza (Sociology of borderland), komunikacja społeczna, międzykulturowa i wizualna (Social, Intercultural and Visual Communication). wielokulturowość (multiculturalism).

Więcej o autorce
O wielokulturowości monokulturowego Wrocławia

Kamilla Dolińska

Doktora habilitowana
Zainteresowania naukowe: pogranicze polsko-niemieckie (Polish-German borderland), mniejszości narodowe i etniczne (Ethnic and national minorities), wielokulturowość (Multiculturalism).

Więcej o autorce