0 0,00 

Justyna Wesoła

Justyna Wesoła

Doktora

Koordynatorka programu Erasmus w Zakładzie Iberystyki IFR

Zastępczyni Dyrektora Instytutu Filologii Romańskiej UWr ds. programowych i organizacyjnych

Więcej informacji

Powrót