0 0,00 

Justyna Kowal

Justyna Kowal

Absolwentka filologii polskiej oraz antropologii literatury teatru i filmu, asystentka w Zakładzie Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą problemom pamięci i reprezentacji historii w polskim teatrze współczesnym. Publikowała między innymi w „Notatniku Teatralnym”, „Opcjach”, „Filoteknosie”. Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół hipermedialności teatru, problemu teatralnej reprezentacji, teorii pamięci i narracji historycznej oraz kultury żydowskiej.

Więcej informacji

Powrót