0 0,00 

Joanna Helios

Joanna Helios

Doktora habilitowana, profesora UWr

Zainteresowania naukowe: teoria prawa Unii Europejskiej, etyczne problemy prawa, prawo prywatne Unii Europejskiej, prawa zwierząt, neuronauka, metody psychologiczne w prawie.

Więcej informacji

Powrót