0 0,00 

Alienacja rodzicielska

Nowość

Celem niniejszej monografii jest ukazanie problematyki alienacji rodzicielskiej, która w ostatnim czasie nabiera coraz większego znaczenia w dyskursie społecznym i prawniczym. Alienacja rodzicielska jest formą przemocy psychicznej, manipulacją, a jej skutkiem może być PAS, czyli zespół alienacji rodzicielskiej. Samo pojęcie alienacji znajduje legitymizację w psychologii czy traumatologii dziecięcej. Od pewnego czasu pojawia się w dyskursie prawniczym, w pewnym sensie stając się pojęciem modnym. Zjawisko to generalnie w systemie prawa polskiego uregulowane jest szczątkowo. Stawiane są pytania o penalizację zachowania przejawiającego się przeciwdziałaniem realizacji kontaktów czy sprawowaniu pieczy naprzemiennej, co można potraktować jako trudny przypadek z uwagi na wkraczanie prawa karnego w sferę prawa rodzinnego oraz autonomiczne działanie prawa karnego w takich przypadkach jak uprowadzenie rodzicielskie/zatrzymanie małoletniego. Z punku widzenia teoretyczek prawa alienacja rodzicielska jest „trudnym przypadkiem”, z którym system prawa, a właściwie jego instytucje, nawet te stawiające na pierwszym miejscu zasadę dobra dziecka, niezbyt sobie radzą, czego przykładem jest praktyka prawnicza (orzecznictwo sądowe).

Słowa kluczowe: alienacja rodzicielska, penalizacja, przemoc psychiczna, piecza naprzemienna, kontakty z dzieckiem

Keywords: parental alienation, penalisation, psychological violence, alternating custody, contact with a child

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISBN
978-83-229-3816-4
Liczba stron
184
Format
publikacja elektroniczna
Rok wydania
2023
Seria
Do pobrania

O autorkach

Alienacja rodzicielska

Joanna Helios

Doktora habilitowana, profesora UWr
Zainteresowania naukowe: teoria prawa Unii Europejskiej, etyczne problemy prawa, prawo prywatne Unii Europejskiej, prawa zwierząt, neuronauka, metody psychologiczne w prawie.

Więcej o autorce
Alienacja rodzicielska

Wioletta Jedlecka

Doktora habilitowana
Zainteresowania badawcze: teoria prawa Unii Europejskiej, suwerenność a integracja europejska, wykładnia i źródła prawa Unii Europejskiej, autonomia, godność i tożsamość jednostek, etyczne problemy prawa, ochrona prawna zwierząt.

Więcej o autorce