0 0,00 

Joanna Gul

Joanna Gul

Teoretyczka muzyki, instrumentolożka, muzykoterapeutka. Ukończyła muzykoterapię (2001) i teorię muzyki (2002) na Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu. Jej praca magisterska Historia wytwórni fortepianów „Ed. Seiler” na tle przemysłu muzycznego Legnicy w XIX i XX wieku, napisana pod kierunkiem prof. dr Marii Zduniak, została wyróżniona na XIV Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich Absolwentów Akademii Muzycznych w Polsce. Jest absolwentką Studiów Doktoranckich Nauk o Kulturze Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie przygotowuje dysertację doktorską w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Interesuje się instrumentologią, w szczególności historią budownictwa instrumentów muzycznych na Dolnym Śląsku. Bierze udział w ważnych projektach naukowych, opisując obraz dźwiękowy miasta, zabytkowe instrumenty muzyczne. W ramach projektu „Pejzaż dźwiękowy Wrocławia – badania nad audiosferą miasta środkowoeuropejskiego” przeprowadziła badania terenowe, dokumentując dźwięki wschodniej części miasta (obszar tzw. Wielkiej Wyspy). Jest członkinią zespołu przygotowującego materiały i ich opracowanie dla portali Instytutu Muzyki i Tańca „Polskie ludowe instrumenty muzyczne” oraz „Fortepian w zbiorach polskich”. W ramach projektów była współredaktorką i współautorką (wraz z Beniaminem Voglem) polskiego tłumaczenia uaktualnionej klasyfikacji instrumentów muzycznych Hornbostela i Sachsa, stosowanej przez bazę internetową MIMO (Musical Instrument Museums Online, a także tezaurusa do polskiej wersji strony internetowej MIMO.

Joanna Gul pracuje w Bibliotece Kulturoznawstwa i Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest również członkinią Pracowni Badań Pejzażu Dźwiękowego w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Więcej informacji

Powrót