0 0,00 

Joanna Dyduch

Joanna Dyduch

Doktora habilitowana

Jej zainteresowania badawcze lokują się w obszarze studiów izraelskich i europejskich. Autorka wielu publikacji na temat polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych w perspektywie teoretycznej i praktycznej.

Więcej informacji

Powrót