0 0,00 

Jarosław Rominkiewicz

Jarosław Rominkiewicz

Profesor, doktor habilitowany

Pracuje na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, w Instytucie Historii Państwa i Prawa. Jest kierownikiem Zakładu Prawa Rzymskiego. Zainteresowania badawcze: prawo ateńskie, prawo rzymskie, logografia attycka, epigramat antyczny. Autor pięciu opublikowanych monografii oraz kilkudziesięciu artykułów i rozdziałów w monografiach wieloautorskich.

Więcej informacji

Powrót