1 75,00 

Halina Rusińska-Giertych

Halina Rusińska-Giertych

Doktora habilitowana

Zainteresowania badawcze: kultura książki polskiej; kultura książki polskiej we Lwowie; drukarstwo zakonne na dawnych ziemiach Rzeczypospolitej; bibliotekarstwo współczesne; kształcenie akademickie bibliotekarzy wobec potrzeb i wyzwań współczesnego rynku pracy.

Więcej informacji

Powrót