0 0,00 

Kultura książki polskiej we Lwowie w okresie oświecenia


Monografia jest próbą całościowego, wieloaspektowego ujęcia zagadnień dotyczących dziejów książki polskiej we Lwowie na przełomie XVIII i XIX wieku. Obejmuje refleksją badawczą takie istotne składniki, jak: zewnętrzna postać publikacji, zawartość treściowa, system informacji o książce, sposoby jej rozpowszechniania, gromadzenia i użytkowania, uwzględniając przy tym  zjawiska życia epoki, wydarzenia polityczne, warunki prawno-ekonomiczne, prądy umysłowe, poziom oświaty i kultury. Ukazuje zatem funkcjonowanie lwowskiej książki, rozumianej jako wytwór określonych warunków historycznych i społecznych, a także duchowych i praktycznych potrzeb tamtejszego środowiska. Zwraca uwagę na zespół zjawisk inspirujących lub hamujących powstanie poszczególnych edycji i ich rozpowszechnianie, tendencje w kulturze epoki, możliwości twórcze autorów, operatywność warsztatów typograficznych i oficyn księgarskich, wskazuje zależność oferty wydawniczej i księgarskiej od zainteresowań i potrzeb czytelniczych mieszkańców Galicji oraz podkreśla rolę, jaką odegrała książka w kształtowaniu kultury intelektualnej tamtego regionu. Wypełnia ponadto lukę w dotychczasowym stanie badań w zakresie dziejów ruchu wydawniczo-księgarskiego we Lwowie na przełomie XVIII i XIX stulecia, ponieważ prezentuje nieznany dotąd obraz kultury książki polskiej w stolicy Galicji czasów oświecenia.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISBN
978-83-229-3593-4
Liczba stron
392
Format
B5, oprawa twarda
Rok wydania
2018

O autorce

Kultura książki polskiej we Lwowie w okresie oświecenia

Halina Rusińska-Giertych

Doktora habilitowana
Zainteresowania badawcze: kultura książki polskiej; kultura książki polskiej we Lwowie; drukarstwo zakonne na dawnych ziemiach Rzeczypospolitej; bibliotekarstwo współczesne; kształcenie akademickie bibliotekarzy wobec potrzeb i wyzwań współczesnego rynku pracy.

Więcej o autorce